Lanzamento de CD

"Un gran poder leva unha gran responsabilidade", por este motivo buscamos ao digno portador e señor do CD.

Para logralo deberase lanzar un CD o máis lonxe posible dentro dunha zona delimitada pola organización. Devandito lanzamento realizarase en roldas de 10 persoas, sendo a final entre os gañadores dos lanzamentos.

Grandes premios agardan ao gañador xunto a un trofeo que demostra a súa valía!

HORA E LUGAR: Pavillón Externo, sábado ás 21:00.

NORMATIVA:

  1. Empregarase o material proporcionado pola organización.
  2. Só se permitirá unha participación por persoa.
  3. O gañador desta actividade recibirá: un trofeo conmemorativo, un diploma e unha clave para a plataforma Steam.
  4. A organización resérvase o dereito para cambiar calquera destas normas no caso de que sexa necesario.
  5. O INCUMPRIMENTO DALGUNHA DESTAS NORMAS SUPORÁ A DESCUALIFICACIÓN AUTOMÁTICA.
  6. CALQUERA FALTA DE RESPECTO, COMENTARIOS DE MAL GUSTO, OU OUTROS TEMAS QUE POIDAN FERIR A SENSIBILIDADE TANTO DA AUDIENCIA COMO DA ORGANIZACIÓN SUPORÁN A DESCUALIFICACIÓN AUTOMÁTICA.

twitter facebook