Game Project Compo

Os participantes terán que presentar (individualmente ou en grupo) un proxecto de videoxogo.

Isto significa: deseños de arte, prototipos, esquemas de funcionamento, ambientación, etc... É dicir, todo o proceso que se seguiría antes de comezar na produción do videoxogo.

A diferenza do resto de compos, esta non se pode proxectar nas pantallas así que o día designado á hora designada, na sala de conferencias cada grupo e/ou participante expoñerá o seu proxecto. Esta exposición será pública e poderá acudir a escoitala quen desexe.

Esta competición terá os seguintes premios:

  • Premio á mecánica máis interesante
  • Premio ao mellor concepto de arte
  • Premio á mellor idea

twitter facebook