Fast Compos (2D, 3D, Music)

Entrega dos traballos: Cada participante apuntarase e subirá a súa produción á intranet á categoría á que desexe participar e poderá comprobar tranquilamente que a súa produción se subiu correctamente.

Durante a party, anunciaranse as compos e o tema polas pantallas para que os interesados accedan á intranet e poidan participar.

Só se permitirá unha produción por autor.

A presentación dos traballos realizarase baixo a licenza de utilización Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs, aínda cando o autor indique unha licenza de utilización diferente ou ningunha.

Os traballos deberán ser orixinais e libres de royalties. Ademais, non deben participar anteriormente en ningún outro concurso.

Un xurado designado pola organización valorará os traballos presentados baseándose na súa técnica, orixinalidade e calidade artística e eventualmente poderán declarar deserta a competición en caso de considerar que a calidade dos traballos é insuficiente.

O fallo de xurado é inapelable.

A esta normativa compleméntaa a normativa xeral.

A participación na competición leva a aceptación das súas Normas.

twitter facebook